Menu
Obec Svatobořice-Mistřín
Svatobořice - Mistřín

DSO ČOV Mistřín

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů na  www.covmistrin.cz

Nejdříve trochu historie: 

Již v roce 1988 MNV Hovorany zajišťoval přes ONV Hodonín zařazení stavby ČOV Hovorany do tehdejšího programu Národní fronty. Žádosti bylo vyhověno a o spolupráci na zahájení projektů je požádána Sigma Olomouc a posléze Sigma Engineering Olomouc. Je navržen typ Sigma Prefa SP 90 v ceně asi 16 milionů Kč, celé financování je odkázáno na státní rozpočet. Peníze se nakonec nenašly, možná i to věci prospělo, protože se dle vyjádření odborníků jednalo o velmi poruchový a málo efektivní typ ČOV. 
V letech 1992 a 1993 přistoupila naše obec zejména z důvodů ekonomických i kapacitních k myšlence společné čistírny s Obcí Šardice. Studii tohoto záměru vypracovala odborná firma Aquatis Brno. Ze studie mj. vyplynulo, že mezi koncem Hovoran a počátkem Šardic je spádový rozdíl pouze 6 promile, což vylučuje dopravu splašků gravitací. Proto se začíná vážně uvažovat o dopravě tlakové.

Mezitím do této naší vážné problematiky začíná více vstupovat a.s. VaK Hodonín, provozovatel sítí. Pro další zlepšení ekonomiky stavby a zejména budoucích provozních nákladů je po odborných propočtech odbornou firmou Duis Brno, která se později stává generálním projektantem stavby, přiřazena i Obec Svatobořice-Mistřín. Počet obyvatel těchto obcí se přiblížil hranici devíti tisíc, čímž se otevřely nové možnosti financování z podpůrných programů Evropské unie. 
A aby se složité finanční toky nekřížily s financováním obcí samostatných, bylo rozhodnuto založit dobrovolný svazek těchto tří obcí nesoucí název ČOV Mistřín, protože v k.ú. Mistřín samostatná stavba bude stát.

Ve středu 30. října 2002 jsme stavbu zahájili a v úterý dne 26. října 2004 jsme ji uvedli do provozu. Generálním zhotovitelem byla firma Hochtief, VSB, Praha, divize České Budějovice. Hlavním inženýrem stavby byl Ing. Ludvík Jančálek ze stejnojmenné břeclavské firmy. Celková cena díla činí asi 147 milionů Kč.

Slavnostního zahájení provozu ČOV se mj. zúčastnili pánové: dr. Libor Ambrozek, ministr životního prostředí vlády ČR, Ing. Zdeněk Kunft, vedoucí delegace EU, dr. Jiří Horáček, ředitel odboru Ministerstva pro místní rozvoj a dr. Ivo Ryšlavý, ředitel centra pro regionální rozvoj. 

Doborovolný spolek obcí ČOV Mistřín byl založen Zakladatelstkou smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí, která byla schválena valnou hromadou dne 14.9.2000 na základě předchozího schválení tohoto záměru zastupitelstvy jednotlivých členských obcí. 
Členy dobrovolného svazku obcí jsou obce Svatobořice-Mistřín, Šardice a Hovorany. 

Sídlo DSO ČOV Mistřín je na adrese: Svatobořice-Mistřín, Hlavní 1000. 

Předmětem činnosti svazku obcí je výstavba společné čistírny odpadních vod a dořešení odvádění odpadních vod z jednotlivých obcí na tuto čistírnu ze zájmové oblasti obcí Svatobořice-Mistřín, Šardice, Hovorany a čištění těchto odpadních vod. 

Nejvyšším orgánem svazku obcí je valná hromada a je tvořena všemi členy obecních zastupitelstev členů svazku obcí, tj. Svatobořice-Mistřín, Šardice a Hovorany.

Mobilní aplikace

Munipolis

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
1
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
1
26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Po svatém Vítu se dny krátí a krávy mléko tratí.