Menu
Obec Svatobořice-Mistřín
Svatobořice - Mistřín

Whistleblowing

Píšťalka

Co je to whistleblowing ? 

Whistleblowingem označujeme situaci, kdy osoba upozorní na nekalé, neetické nebo nezákonné jednání. Whistleblowing má za úkol zabránit nehodám, škodám na zdraví a životním prostředí nebo zpronevěře veřejných financí apod. Pomáhá nastavit zdravé a morální prostředí. Můžeme získat výhodu oproti konkureci či zabránit negativní reputaci. 

Kdo je whistleblowerem - oznamovatelem?

Whistleblower je ten, který "zapíská" na píšťalku při nedodržení pravidel - tím samozřejmě není myšlena žádná hra, či zápas , ale situace, ve které je oznamovatel svědkem nekalého jednání v reálném životě. Může jít o zaměstnance, který je svědkem nekalého jednání v zaměstnání, může jít o dodavatele, zákazníka či někoho, kdo zjistí, že šlo o nekalé jednání například na úřadě. Může se to týkat korupce, ale i situace, kdy se jedná o zdraví lidí nebo ohrožení životního prostředí. Může k nim docházet záměrně, ale i neznalostí. Nejedná se o nikoho, kdo tzv. "čeká" u zdroje než dojde k nekalému jednání, ale jde naopak o někoho, kdo byl svědkem nebo se nachomýtl u dané situace.


Whistleblowing nebo-li oznamování porušení,  je nástroj pro prevenci a odhalování protiprávního jednání.

Za účelem zvýšení ochrany whistleblowerů a efektivnějšího postihu protiprávních jednání byla dne 23. října 2019 schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. 

JAK BY MĚLO OZNÁMENÍ VYPADAT?

Oznámení musí být dostatečně srozumitelné a je-li to možné musí obsahovat následující:

a) Podrobný popis oznamovaného protiprávního jednání.
b) Datum, místo a případně čas protiprávního jednání,
c) Jméno a pracovní pozice osob zapojených do protiprávního jednání, případně další informace, které mohou sloužit k pozdější identifikaci těchto osob,
d) Jakékoliv další informace či podklady

Totožnost oznamovatele nesmí být bez jeho souhlasu sdělena třetí osobě ani orgánu - s výjimkou zákonem stanovených výjimek (dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu). 

Vyřízení oznámení

Organizace (pověřená osoba pro whistleblowing) má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení a do 3 měsíců o způsobu jeho vyřízení. 

ZPŮSOB PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Elektronicky: whistleblowing@svatoborice-mistrin.cz

Písemně:

  • poštou na adresu "Pouze k rukám starosty-NEOTEVÍRAT" Obec Svatobořice-Mistřín, Hlavní 1000/113, Svatobořice-Mistřín, 696 04
  •  v listinné podobě s doručením osobně na podatelnu 

 

Mobilní aplikace

Munipolis

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
1
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Pranostika na akt. den

O svatém Duše choď ještě v kožiše.