Menu
Obec Svatobořice-Mistřín
Svatobořice - Mistřín

Informace o obci

Obec vznikla v roce 1964 sloučením dvou samostatných obcí Svatobořice a Mistřín. První zmínka o Mistříně je z roku 1228, o Svatobořicích z roku 1349.

Svatobořice sice patří k nejstarším osadám okresu, ale v listinách je o nich zmínka až v roce 1349. Podle pověsti byly městem a nazývaly se Červené město. Mistřín se připomíná ve veřejných listinách už v roce 1228 jako osada věnovaná Přemyslem Otakarem I. opatství kláštera velehradského. Pohnutý osud obce dosvědčuje skutečnost, že se rozkládá už na třetím místě. Obě obce byly spojeny společným osudem v polovině 17. století, kdy se společně s ostatními vesnicemi panství Milotice staly majetkem Seilernů, kteří je drželi až do parcelace r. 1924. 

Mezi pamětihodnosti patří pozdně barokní kostel Navštívení Panny Marie z roku 1743.
Socha sv. Floriana z roku 1745 je dílem vídeňského sochaře J. Ch. Schletterera, který vytvořil také sochařskou výzdobu milotického zámku.
Dvě kamenné hlavy s podobou starořímského boha Januse s dvěma tvářemi pocházejí z poloviny 17. století a jsou nazývány “svatoborské opice“. Jsou umístěny na pilířích brány do bývalého panského dvora ve Svatobořicích. 
Z roku 1719 pochází zvonice, která byla v roce 1996 opravena a vybavena slunečními hodinami. Generální rekonstrukce proběhla v r. 2016. Zvonice je vysvěcena ke cti sv. Rocha a sv. Roziny.
Kaplička ve Zmole je zmiňována již roku 1700 a byla postavena v místech, kde dle ústního podání byl v minulosti hřbitov. První písemná zmínka je však z roku 1820, kdy byla vysvěcena ke cti Ukřižovaného spasitele.

Druhá místní kaplička z 18. století stojí ve Vrbátkách, na začátku ulice Hliník. V dřívějších dobách tam stávala českobratrská modlitebna, kterou nechal postavit kolem roku 1566 tehdejší majitel panství, pan Jaroš Morkovský ze Zástřizl. Modlitebna zanikla po bitvě na Bílé Hoře (1620). Původní výzdoba kapličky se nedochovala. Po zvážení všech dostupných informací je navrženo, aby byla kaplička zasvěcena patronům vinařství - sv. Urban, sv. Václav a sv. Jan Evantelista.

Třetí byla postavena v Mistříně, v ulici Šardická v roce 1864, v době vrcholící cholerové epidemie rodinou Maradových.

U rozcestí k nádraží stojí socha sv. Anny, pocházející z roku 1791, kterou zhotovil sochař Ondřej Schweigel z Brna. U hlavní silnice poblíž Sokolovny stojí socha sv. Floriána, kterou vytvořil v roce 1745 vídeňský sochař Jacob Christoph Schletterer. Sochu sv. Trojice v Mistříně na Vyhnálově nechal postavit rolník Jan Hudec, roku 1876. Další sochy v obci jsou ve Svatobořicích socha Panny Marie Lurdské a Panny Marie s Děťátkem, v Mistříně socha sv. Jana Nepomuckého a za obcí u silnice na Šardice socha Panny Marie Růžencové, kterou postavil Basil Němčanský jako poděkování za záchranu života v 1. světové válce.

K nejstarším stromům v obci patří lípa, která stojí u zdravotního střediska (asi 360 let).

Na památku obětí 1. světové války byly v obci postaveny 3 pomníky.

Internační tábor, který byl v době 2. světové války ve Svatobořicích, připomínal pomníček u bývalé textilky. Dne 7. října 2017 byl slavnostně otevřen nový památník a muzeum, které má ve svých sbírkách předměty a písemnosti vězněných občanů. Více najdete v záložce "Internační tábor".

Území Svatobořic-Mistřína leží v pahorkatině protékané řekou Kyjovkou, navazující na prostor Dolnomoravského úvalu.

Výměra katastru je 2312 ha, má příznivé klimatické podmínky. Intenzivní zemědělské využívání území způsobilo téměř úplnou likvidaci krajinné zeleně, což nepříznivě ovlivnilo ekologické hodnoty a životní prostředí. Do území obce dále velmi nepříznivě zasáhla těžba lignitu, ukončená v roce 1993. Území také negativně ovlivňuje vodní a větrná eroze.
V obci se nachází dva rybníky - v Mistříně v ul. Na Dolině, který byl v r. 2020 kompletně revitalizován a ve Svatobořicích, který byl také čištěn, bohužel v nynější době zde není přítok vody.

V obci je několik místních podniků, většina obyvatel však dojíždí za prací do blízkých měst Kyjova a Hodonína.

Svatobořice-Mistřín jsou vinařská obec s množstvím vinných sklepů a vinařských akcí. V obci se udržují bohaté folklorní tradice, je známá překrásným krojem, písněmi a tanci. Nejen v obci a okolí, ale i v zahraničí vystupují národopisné soubory a hudby. Mezi ně patří soubor Podkověnka, Krušpánek, Soubor Lúčka, Slovácký krúžek, Mužský pěvecký sbor, Ženský sbor Rezedky, Soubor Mistřín, dechová hudba Mistříňanka a Svatobořáci, Varmužova cimbálová muzika, Chrámový sbor AMA a Scholička.

Je zde také bohatá sportovní činnost. Velmi dobře funguje T. J. Sokol Svatobořice, T. J. Sokol Mistřín - kuželkáři, dále stolní tenis, fotbalový klub Spartaku a široká základna SDH jak ve Svatobořicích, tak i v Mistříně.

Dalšími spolky, které mohou mladí i starší občané využít ve svém volném čase jsou včelaři, chovatelé, myslivci, svaz tělesně postižených a pro rodiny s dětmi je zde rodinné centrum Krteček.

Velmi dobře vybavená knihovna je umístěna v rekonstruovaném Domě služeb. Je zde několik penzionů a restaurací s možností jídla i ubytování. 

Obec má cca 3 500 obyvatel s trvalým pobytem. Je členem sdružení šesti obcí Mikroregionu Nový Dvůr, který je zapojen do programu Moravské vinařské stezky, jejichž trasami je mikroregion protkán.

Mobilní aplikace

Munipolis

Kalendář akcí

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Pranostika na akt. den

Svatý Jakub dává kukuřici klasy, Anna vlasy.