Menu
Obec Svatobořice-Mistřín
Svatobořice - Mistřín

Matrika

 • Přijímá oznámení o narození dítěte,v jehož správním obvodu se dítě narodilo.
 • Provádí zápisy do knihy narození a vydává rodné listy.
 • Sepisuje prohlášení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů.
 • Přijímá oznámení o úmrtí, v jehož správním obvodu občan zemřel
 • Provádí zápisy do knihy úmrtí a vydává úmrtní listy.
 • Přijímá žádosti o uzavření manželství - Doba a místo k uzavírání manželství 
 • Provádí zápisy do knihy manželství a vydává oddací listy.
 • Vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • Zajišťuje svatební obřady v obřadní síni
 • Přijímá žádosti o povolení uzavření manželství mimo obřadní místnost (na jiném vhodném místě)
 • Vydává doklad „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ v cizině pro občany ČR s trvalým pobytem v obci Svatobořice-Mistřín
 • Vydává duplikáty matričních dokladů, doslovné výpisy a potvrzení o skutečnostech zapsaných v matričních knihách.
 • Provádí dodatečné záznamy do matričních knih
 • Přijímá oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství
 • Přijímá žádosti o změnu jména a příjmení a rozhoduje v této věci ve správním řízení.
 • Přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství a úmrtí do zvláštní matriky Brno.
 • Provádí vítání nových občánků podle počtu narozených dětí.

www.portal.gov.cz

Občanské průkazy, cestovní pasy

se vyřizují od 1.1.2012 na Městském úřadě v Kyjově.

Adresa: Masarykovo nám. 18/4, 69722 Kyjov 1

(patro: IV., pracoviště nad KB (vchod z ulice Svatoborská)

Fotografie jsou pořizovány pomocí technického vybavení na úseku občanských průkazů. Z tohoto důvodu si vlastní fotografie nenoste, na žádost o nový OP je nemůžeme použít.

V současné době jsou vydávány pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem.

Kontakty:

Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou. Pokud má občan platný doklad  a nedošlo ke změně údajů nebo k podstatné změně podoby, nelze provádět výměnu.

Úřední hodiny MěÚ Kyjov

 • Pondělí: 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00
 • Úterý: 8:00 – 11:00 | 12:00 – 15:00
 • Středa: 8:00 – 11:00 | 12:00 – 17:00
 • Čtvrtek: Neúřední den
 • Pátek: 8:00 – 11:00 | 12:00 – 14:30

Soubory ke stažení:

Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady

 


Obecní úřad žádá občany, kteří v roce 2024 slaví 50. nebo 60. výročí sňatku 

a ten nebyl uzavřen v obci Svatobořice-Mistřín,

a chtějí přijmout gratulaci od zástupců obce,

aby jej nahlásili na matrice OÚ nebo na čísle tel. 518 620 237

 


U P O Z O R N Ě N Í

Z důvodu ukončení výkopu hrobů panem Miroslavem Jakubíčkem na místním

hřbitově, byla zajištěna tato služba u

Pohřební služby SOBEK & FILIPOVIČ     tel. 602 573 801

Masarykovo náměstí 231  (Zlatá ulička)

697 01  Kyjov

 

Informace pro pozůstalé

 

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy potřebujete vyřídit rozloučení a pochování zemřelého na místním hřbitově, obraťte se na Obecní úřad Svatobořice-Mistřín na matriku p. Zdenu Řihákovou, tel. 518 620 237 nebo 602 508 579 k vyřízení potvrzení o povolení výkopu hrobu. Zde obdržíte i tiskopis pro p. Helenu Podveskou, která připravuje smuteční proslov.

Následně se obraťte na Vámi zvolenou pohřební službu, u které si objednáte další služby spojené s pohřbem.


Doklady pro pohřební službu:
Občanský průkaz zemřelého (je-li k dispozici)
Občanský průkaz nebo pas vypravitele pohřbu
Rodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici)

- Potvrzení od Obecního úřadu Svatobořice-Mistřín o povolení výkopu


Věci pro pohřební službu:
Oblečení pro zesnulého pro uložení do rakve (nikoliv obuv)
Fotografie zesnulé osoby, chceme-li ji použít např. na parte

 

Mobilní aplikace

Munipolis

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
1
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
1
26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.

Pranostika na akt. den

Po svatém Vítu se dny krátí a krávy mléko tratí.