#
#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

17. 10. 2021

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 10 až 14°C. Noční teploty 4 až 0°C.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 327
TÝDEN: 4053
CELKEM: 1131803

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Projekty a dotace

Podrobné informace o projektech a dotacích najdete v záložce:

Obecní úřad - Projekty a dotace


VZT - Výměna zdroje vytápění v objektu KD

 

Zdroj - Výměna zdroje vytápění v objektu KD

 

tepelná čerpadla


Protipovodňová opatření v obci

loTento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

V dřívějších letech došlo k několikerému ohrožení občanů obce jak bleskovými, tak i záplavovými povodněmi z vodotečí. Tyto způsobily značné majetkové škody občanům i na majetku obce. Proto se obec rozhodla vybudovat účinný záchranný systém, jednak z vlastních prostředků, tak i z podpory dotačních prostředků MŽP a EU. Účelem podpory je instalace lokálního varovného systému, včetně digitálního povodňového plánu, s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů i obce a včasnému varování v případě ohrožení záplavami.

Celkové způsobilé výdaje:       3 429 331,- Kč

Dotace z EU:                           2 400 532,- Kč  (70%)

Prostředky obce:                     1 028 799,- Kč  (30%)

Datum zahájení realizace:        30. 6. 2020

Datum ukončení realizace.       21. 12. 2021

Řídící orgán:                           Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:        Státní fond životního prostředí

Příjemce dotace:                    Obec Svatobořice-Mistřín

digit.


 

Obsah

Nabídky z ÚP Kyjov

Pracovní příležitosti z portálu Jooble

Nabídka práce v cizině z portálu Jooble                                                                                                                                                  

 


 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Obec Svatobořice-Mistřín, zastoupená starostou obce Ing. Miroslavem Veselým, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (dále jen ÚSC) výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

 

účetní a správce rozpočtu obce

 

Druh pracovního poměru:     

 • hlavní pracovní poměr, doba neurčitá

 

Místo výkonu:

 • Obecní úřad Svatobořice-Mistřín

 

Platové zařazení:     

 • se řídí Nařízením vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
 • zaměstnanecké benefity

 

Předpokládaný termín nástupu:   

 • 1. listopadu 2021

 

Charakteristika vykonávané činnosti

 • komplexní vedení účetnictví obce
 • zpracování účetních závěrek, komplexní výkaznictví obce včetně závěrečného účtu
 • zpracování rozpočtu, rozpočtových opatření, rozpočtového výhledu
 • zajištění finanční kontroly v působnosti dané pracovní pozice
 • zpracování a aktualizace vnitřních předpisů obce pro oblast účetnictví, rozpočtu a finanční kontroly
 • evidence majetku

 

Požadavky:

 • minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru s maturitou 
 • základní orientace v dále uvedených právních předpisech v platném znění, zejména: Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb., české účetní standardy pro ÚSC č. 701-710, zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC, vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, zákon č. 128/200 Sb. o obcích;
 • samostatnost při řešení problémů
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, flexibilita, ochota dále se vzdělávat
 • odborná praxe min. 3 roky
 • znalost práce s PC

 

Výhodou:

 • znalost účetnictví rozpočtových a příspěvkových organizací
 • praxe minimálně 2 roky 

 

Předpoklady:

 • fyzická osoba, která je občanem České republiky, popř. cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
 • dosáhla věku min. 18 let (s ohledem na požadované vzdělání a praxi se předpokládá věk přiměřeně vyšší)
 • je způsobilá k právním úkonům
 • je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4, odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.
 • ovládá jednací jazyk slovem i písmem

 

Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • telefonní, e-mailový kontakt
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
 • datum a podpis uchazeče

 

Přílohy přihlášky:

 • stručný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností s důrazem na praxi v oboru účetnictví
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

 

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchování.

Jméno a příjmení, datum narození + vlastnoruční podpis

 

 • podáním přihlášky vyjadřuje uchazeč/uchazečka souhlas s tím, že vyhlašovatel si podanou přihlášku zpracovanou podle této výzvy ponechá a nebude ji vracet ani neúspěšným uchazečům/uchazečkám.

 

Lhůta a místo pro podání přihlášky

 • přihlášku s přílohami doručte prosím do 18. 10. 2021 buď osobně na podatelnu Obecního úřadu ve Svatobořicích-Mistříně, nebo poštou (rozhoduje datum doručení) na adresu: Obecní úřad Svatobořice-Mistřín, Hlavní čp. 1000/113, 696 04 Svatobořice-Mistřín.

Uzavřenou, případně zapečetěnou obálku označte ještě mimo adresy také nápisem „Výběrové řízení účetní a správce rozpočtu-NEOTVÍRAT“

 

Závěrečné ustanovení

 • bližší informace podá starosta Ing. Miroslav Veselý, tel. 602 517 062
 • přihlášky doručené po uvedeném termínu nelze zařadit do výběrového řízení
 • vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů, případně nevybrat žádného z uchazečů.

 

Svatobořice-Mistřín dne 6. 10. 2021

 

Ing. Miroslav Veselý

starosta obce

 

 

 


šj

 


 

pr

 

 

 

 


 

 

vel