Menu
Obec Svatobořice-Mistřín
Svatobořice - Mistřín

Hřbitov

Obec Svatobořice-Mistřín, Hlavní 1000/113 je provozovatelem hřbitova ve Svatobořicích-Mistříně podle § 16 odst. 1 zák. č.256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění.

Zájemci o nájem hrobového místa se mohou dostavit na Obecní úřad, v úředních hodinách v PO a ST 8.00 -11.00 hod, 13.00 -17.00 hod. Kontaktní osoba: Zdena Řiháková, tel: 518 620 237, kde s Vámi bude sepsána „Smlouva o nájmu hrobového místa“. Smlouva se uzavírá na dobu minimálně 10 let (minimální zákonem stanovená tlecí doba). Cena nájmu se hradí v hotovosti do pokladny Obecního úřadu Svatobořice-Mistřín při podpisu smlouvy.

  • Cena za hrobové místo je stanovena ve výši: nájemné - 4,- Kč/m2/rok, služby spojené s nájmem - 8,50 Kč/m2/rok
  • Cena nájmu za 1 schránku kolumbária je stanovena ve výši: 2 000,- Kč/10 let

Povinnosti nájemců hrobových míst, které definuje zákon č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a Řád veřejného pohřebiště: 

Včasná aktualizace údajů, tzn. oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence (změny adres a dalších skutečností uvedených ve smlouvě).  K porušení zákona dochází i v případě, kdy bez souhlasu provozovatele pohřebiště a doložených dokumentů uložíte lidské pozůstatky nebo v urně zpopelněné lidské ostatky do vašich hrobů. Podle výše citovaného zákona, § 22 odst. 2 a 7, můžete tyto ostatky uložit pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání na daném veřejném pohřebišti. (Provozovatel pohřebiště je povinen vést evidenci všech ostatků uložených na hřbitově, proto je nezbytné, aby si nájemci hrobových míst před každým uložením ostatků na hřbitov vyžádali na Obecním úřadě Svatobořice-Mistřín bezplatné povolení k uložení urny, popř. rakve; bez tohoto povolení nebude uložení ostatků umožněno).

Nájemce je povinen podle téhož zákona, § 25 odst. 4, vlastním nákladem zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa, zajistit, aby hrobová místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště, popř. zajistit potřebné opravy hrobových zařízení. V této souvislosti připomínáme, že nájemce má pronajaté pouze hrobové místo, nikoliv prostor okolo (prostor za hroby není určen k ukládání věcí, k vysazování rostlin, popř. dřevin).

Mobilní aplikace

Munipolis

Kalendář akcí

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Pranostika na akt. den

Svatý Jakub dává kukuřici klasy, Anna vlasy.