Menu
Obec Svatobořice-Mistřín
Svatobořice - Mistřín

Podkověnka

Podkověnka

Podkověnka

Dětský národopisný soubor Podkověnka působí při Základní škole ve Svatobořicích-Mistříně. Vznikl v roce 1982 a v současné době sdružuje převážně děti mladšího školního věku.
Ve své práci soubor využívá bohaté prameny národopisu ze své obce a okolí, které ve svých dílech zpracovala Milada Bimková. Dětskými říkankami, hrami, písněmi a tanci soubor rozvíjí v dětech rytmické, pěvecké, taneční a instrumentální hudební dovednosti. Kolektiv Podkověnka se stal nedílnou součástí národopisných akcí ve Svatobořicích-Mistříně a obec reprezentuje i v okolí. Členové Podkověnky jsou nejmladší generací, která dává záruku pokračování bohatých folklorních tradic obce a zachování krásného jihokyjovského kroje. Soubor doprovází vlastní cimbálová muzika.

vedoucí souboru:

Mgr. Jarmila Maradová

organizační vedoucí:

Oldřiška Bimková

organizační vedoucí:

  • Mgr. Markéta Varmužová

vedoucí muziky:

  • Pavel Varmuža

 

foto a web:

Miroslav Novotný 

Pod