Menu
Obec Svatobořice-Mistřín
Svatobořice - Mistřín

V roce 2010 se obec poprvé přihlásila do soutěže Obec přátelská rodině, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí mateřských center a Asociací center pro rodinu. Tato soutěž je nástrojem k propagaci rodinné politiky na místní úrovni. Klade si za cíl vzbudit v obcích a městech ČR povědomí o prorodinné problematice v celé její šíři a zájem opotřeby místních rodin, motivovat obce a města ke zmapování již zavedených prorodinných opatření a realizovaných prorodinných aktivit a dále je rozvíjet.

Teprve o rok později – tedy v roce 2011 se podařilo naší obci tuto soutěž ve své kategorii vyhrát. Kromě možnosti užívat titul „Svatobořice–Mistřín - Obec přátelská rodině“, jsme získali finanční dotaci na akce neinvestičního charakteru ve výši 500.000,- Kč. Čerpání dotace však ještě předcházelo zpracování projektu, který byl předložen MPSV ke schválení. 

V rámci projektu jsme se zavázali v roce 2012:

 • Pořádat pravidelně kulaté stoly se zástupci místních NNO a členů komise pro rodinu.
 • Vytvořit koncepci prorodinné politiky v obci Svatobořice-Mistřín (na základě potřeb zjišťovaných rozhovory s obyvateli obce)
 • Dovybavit a nastartovat „Komunitní centrum“ (místo pro setkávání aktivních občanů se stejnými zájmy)
 • Ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi uspořádat akce směřované k účasti celých rodin (např. Den Země, Den dětí, Karneval MC Krteček, Táborák k ukončení školního roku, Táta dneska frčí, Ukončení prázdnin, V každém věku za kulturou, Příměstský tábor aj.)
 • Vytvořit společně propagační materiál obce se zaměřením na potřeby rodin
 • Upravit webové stránky obce tak, aby zde byly k nalezení informace potřebné rodinám

Soubory ke stažení:

 

RODINNÁ POLITIKA JMK

Zařízení v okolí obce

Nemocnice Kyjov

Vedení nemocnice

Ředitel Nemocnice Kyjov
MUDr. Jiří Vyhnal
e-mail: vyhnal.jiri@nemkyj.cz

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Mgr. Veronika Neničková, MBAce
tel. 518 601 203
e-mail: nenickova.veronika@nemkyj.cz

Ekonomický náměstek 
Ing. Zdeněk Buštík, MBA
tel. 518 601 202
e-mail: bustik.zdenek@nemkyj.cz

Náměstek LPP pro interní obory
MUDr. Josef Blažek
e-mail: blazek.josef@nemkyj.cz

Náměstek LPP pro CHIR, ARO a ETT
MUDr. Jan Kačer
e-mail: kacer.jan@nemkyj.cz

Provozně-technický náměstek
Ing. Bronislav Klečka
tel. 518 601 208
e-mail: klecka.bronislav@nemkyj.cz

 

webové stránky: www.nemkyj.cz

Nemocnice Kyjov je komplexním zařízením poskytujícím ambulantní i lůžkovou péči obyvatelům okresu Hodonín.

V oborech interna, chirurgie, dětské, gynekologie-porodnictví a ARO poskytuje péči o 162 tisíc obyvatel okresu spolu s nemocnicí v Hodoníně, v dalších lůžkových oborech, kterými jsou neurologie, ortopedie, urologie, kožní, oční, rehabilitace, ušní-nosní-krční, plicní a infekční zajišťuje ústavní péči samostatně. Mimo to provozuje i lůžka následné péče v počtu 68, a to na detašovaném lůžkovém pracovišti ve Veselí nad Moravou.
Nemocnice zajišťuje i organizuje dětskou, všeobecnou a stomatologickou lékařskou službu první pomoci. V areálu nemocnice působí celkem 47 odborných ambulancí, několik dalších je umístěno na poliklinice v Kyjově, Veselí nad Moravou i Hodoníně.

KDE NÁS NAJDETE
Nemocnice je situována v klidném prostředí na okraji města Kyjova směrem na Brno.

Pohotovostní služba

Pohotovost - Emergency - vstup C2 (mapa)

15.30 - 6.00 hod. - všední dny
So, Ne a svátky - nepřetržitě 24 hodin

Tel. kontakt: 518 601 039

LSPP pro děti - v budově dětského oddělení v přízemí, vstup F2

Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu (so, ne, svátky) -  8.00 - 20.00 hod.
Tel. kontakt: 518 601 124

V pracovní dny - akutní stavy ošetří lékař  Ústavní pohotovostní služby dětského oddělení nemocnice (dětská ambulance - pavilon F2)

LSSP oční oddělení - vstup E1

(nepřetržitá služba)

Upozornění - vzhledem k epidemiologické situaci, žádáme pacienty, aby se ve všední dny dostavili k ošetření, pokud je to možné, nejlépe do 18.00 hod. a v sobotu a v neděli od 8.00 -12.00 hod.

Děkujeme za pochopení

 

LSPP stomatologická - vstup D1

8.00 - 13.00 hod.  v So, Ne a svátky

Tel. kontakt: 518 601 632

Z provozních důvodů budou ošetřeni pacienti, kteří se dostaví k ošetření nejpozději ve 12.45 hod.

Mimo tuto dobu je stomatologická LSPP dostupná v Úrazové nemocnici v Brně, Ponávka 6.
Ordinační doba:
Po - Pá 18.00 do 24.00 hod., o víkendech a svátcích  od 8.00 - 20.00 hod.
Tel. kontakt: 545 538 421

 

Dětské centrum Kyjov

Dětské centrum Kyjov je zvláštní dětské zdravotnické zařízení, jež poskytuje diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační a poradenskou péči v oblasti zdravotní, výchovné a sociální dětem zpravidla do věku tří let, jejíchž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím nebo o které nemá kdo pečovat nebo rodiče péči o nezletilé dítě nezvládají.

Společné umístění dětského centra v pavilonu s gynekologicko-porodním oddělením poskytuje ideální podmínky pro provádění tzv. utajených porodů.

Od roku 2010  je v Dětském centru realizován projekt dobrovolnického hnutí s velmi dobrými zkušenostmi.

 

Pověřena vedením
MUDr. Kamila Kotyková
tel.: 518 601 300
e-mail: kotykova.kamila@nemkyj.cz

 

Vrchní sestra
Bc. Renata Masaříková
tel.: 518 601 314
e-mail: masarikova.renata@nemkyj.cz

 

 


Nemocnice Hodonín

Purkyňova 11, Hodonín

Ing. Jiří Koliba - ředitel

tel.: 518 306 111

objednání sanitního vozidla: 800 101 032

Email: sekretariat@nemho.cz

www.nemho.cz

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace zajišťuje svými zaměstnanci terapeutickou, preventivní a diagnostickou činnost na lůžkových odděleních, odborných ambulancích a na pracovištích komplementární složky, dále odběr, zpracování a výrobu transfúzních přípravků, provoz lékárny jak ústavní, tak lékárny pro veřejnost., dopravní zdravotní službu, svoz biologického materiálu.

Lůžková oddělení: interní, chirurgické, gynekologické, dětské, ARO

Ambulantní složka: 22 odborných ambulancí a pracovišť

Zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP)
v pracovní den: 17,00 hod. – 22,00 hod.
v nepracovní den (so, ne, svátky): 08,00 hod. – 20,00 hod.
LSPP pro dospělé
 • v ambulantním traktu (vedle interní ambulance) - 518 306 141 příp. kl. 142

LSPP pro děti

 • na dětském oddělení – 518 306 315 – příp. kl. 257
Při poskytování LSPP je důsledně dodržována svobodná volba lékaře – musí být ošetřen každý pacient, i když má bydliště v jiném místě.

Stomatologická LSPP mimo Město Brno je zajištěna na jednom místě v okrese(Nemocnice Kyjov, p.o.). – 8.00 hod. – 13,00 hod. – Tel.: 518 601 111. 

Služba ohledání zemřelých je zajištěna jedním zdravotnickým zařízením v okrese (Nemocnice Kyjov, p.o. – 518  601 111) - v pracovní den 18.00 – 6.00 hod.; v nepracovní den – nepřetržitě.Spádovým územím je území okresu (tedy ne podle přirozené spádovosti, ale administrativně). Služba je vykonávána lékaři ve službě mimo ordinaci LSPP.

Po 22.00 hod. v pracovní den a po 20.00 hod. v nepracovní den, ošetří akutní případy ústavní pohotovostní služba v interní a chirurgické ambulanci.

Knihovna Kyjov

Třída Komenského 617/20, Kyjov

www.knihovna-kyjov.cz

tel.: 518 614 358

 • Výpůjční služby Vám zajistí neomezený přísun četby přesně podle Vašeho vkusu a nálady. Báječná věc. Pohodlná a praktická. Celoroční registrační poplatek je nižší než běžná cena, kterou byste zaplatili za jedinou knihu v knihkupectví. Navíc po uplynutí výpůjční doby se Vám doma opět uvolní místo pro další zajímavé knížky!
 •  Meziknihovní výpůjční služby zařídí, že se k Vám dostane cokoliv zrovna potřebujete. Pokud jste nenašli u nás, objednáme odjinud (např. MZK Brno, Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové, Knihovna B. B. Buchlovana Uherské Hradiště a jiné knihovny).
 • Přístup k Internetu je zdarma. Ve studovně-čítárně. K dispozici také tisk a kopírování.
Oddělení pro dospělé

Nabízí uživatelům: volný výběr beletrie a naučné literatury ve dvou podlažích, na vyžádání výběr starších výtisků literatury ze skladu, příruční knihovnu s encyklopediemi k prezenčnímu půjčování.

Je zde umístěn elektronický katalog se souborným katalogem naučné literatury v programu Clavius.

 
Oddělení pro děti a mládež

Nabízí volný výběr beletrie i naučné literatury pro děti do 15 let, příruční knihovnu a encyklopedie k prezenčnímu i absenčnímu půjčování.

Je zde také umístěn elektronický katalog se souborným katalogem literatury v programu Clavius.

V dětském oddělení se pravidelně jednou týdně schází Klub mladého čtenáře.
 „Pasování na čtenáře“ – pasování žáků 1. a 2. tříd na čtenáře oddělení pro děti a mládež. Děti obdrží „Pasovací listinu“ se svým jménem, záložku a roční registraci do oddělení pro děti a mládež zdarma

Odměňování pilných čtenářů – jednou ročně dostanou nejpilnější čtenáři (čtenáři s největším počtem výpůjček, největším počtem návštěv, pravidelní přispěvovatelé na literární nástěnku,….) oddělení pro děti a mládež „Diplom Pilného čtenáře“ a spolu s ním knižní odměnu.

Knihovna Hodonín

Národní třída 36, Hodonín

tel. 518 321 213, 724 055 952

Půjčovna pro dospělé a mládež
 • kontakní e-mail: dospele@knihovnahod.cz
 • knihovnické a informační lekce pro střední školy
 • půjčování a rezervace knih
 • půjčování časopisů: Betynka, Computer, Cosmopolitan, Epocha, History, Instink, Vinař - Sadař, 
 • Vinařský obzor a Žena a život
 • meziknihovní výpůjční služba - mvs@knihovnahod.cz - půjčování knih, novin a časopisů z fondů knihoven ČR
 • mezinárodní meziknihovní výpůjční služba - mvs@knihovnahod.cz - půjčování knih, novin a časopisů z fondů knihoven celého světa
 • bibliografie "Novinky měsíce"
 • kopírování - z fondu knihovny i z přinesených materiálů, zvětšování i zmenšování textu
 • přístup na Internet - možnost základního proškolení
 • kulturně vzdělávací činnost - bibliografická gramotnost, základní informace o knihovně a Internetu
 • informace o Evropské unii ve fondu knihovny
Půjčovna pro děti
 • kontakní e-mail: detske@knihovnahod.cz
 • půjčování knih a časopisů (v dopoledních hodinách je možné vracet knihy v dospělém oddělení)
 • rezervace literatury
 • přístup k počítačům - možnost přehrávání CD-ROM, možnost tisku
 • besedy a představení pro mateřské a základní školy
 • Internet
 • Čítárna a studovna
 • noviny: Blesk, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Právo, Rovnost - Hodonínský deník, Sport, Nové Slovácko, Literární noviny
 • časopisy: Ekonom, Euro, Květy, FotoVideo, Reflex, Story, Tina, Týden, Meduňka,Computer, A Radio - konstrukční elektronika, Malovaný kraj, A Radio - praktická elektronika, D-test, Bydlení, Cinema, Burda, Čtenář, Chatař-chalupář, Receptář, Recepty prima nápadů, Regena, Sandra, Svět motorů, Vesmír, Zahrádkář, Zdraví, Letectví a kosmonautika.
 • zpravodaje: Bzenecký zpravodaj, Čejč Dnes, Čejkovický zpravodaj, Dolní Bojanovice, Hodonínské listy, Hovorany, Kostelecký zpravodaj, Kyjovské noviny, Lužický zpravodaj, Milotice, Naše Mutěnice, Prušánský zpravodaj, Ratíškovický Zvon, Rohatecká Obec, Starý Poddvorov, Strážničan, Sudoměřický zpravodaj, Svatobořice - Mistřín, Šardice náš domov, Vacenovický zpravodaj, Veselské listy, Vracovský zpravodaj, Věstník ze Žarošic, Holíčan
 • slovníky všeobecné a jazykové
 • regionální fond
 • kartotéka osobností Hodonínska
 • sbírky zákonů od r. 1970
 • kopírování z fondu knihovny
 • Česká národní bibliografie je k dispozici na stránkách Národní knihovny - www.nkp.cz
 • internet
 • zvukové knihy

Centrum pro rodinu Kyjov

www.kyjov.dcpr.cz

Historie naší organizace by se dala spočítat na prstech jedné ruky, ale to jen, co do vzniku. Co do zkušeností, bychom mohli zahloubat dále do minulosti. Přesněji do roku 2002, kdy jsme s manželkou přichystaly první tábor pro děti pod záštitou Kyjovské farnosti a také Charity Kyjov. Od toho roku, co rok, jsme se podíleli na všech akcích spojených, jak s rodinným životem, tak i s životem mladých ve farnosti.

V roce 2010 za námi přišel náš bývalý pan děkan Josef Lambor s otázkou Centra pro rodinu respektive rodinný život. Tedy jsme ještě nevěděli, co všechno by to obnášelo a hlavně, co si pod tím pojmem vůbec představit, a tak jsme se začaly zajímat o veškeré důležité věci a náležitosti okolo centra. A proto jsme se během roku 2011 rozhodli a domluvili se s naším novým děkanem Svatoplukem Pavlicou a otcem Petrem Bulvasem, který má na starosti všechna centra, že bychom založili Centrum pro rodinu i v děkanátu Kyjov.

CPR vzniklo hlavně za účelem efektivně využívat našich zkušeností doposud získaných a předávat je dále. Držíme se křesťanských principů a chceme prohlubovat manželství a rodinu, jako takové, tím nejlepším možným způsobem za pomoci Boží.

Našim cílem je specializovat se na rodinu jako celek. Naše cílová skupina mohou být maminky a tatínci s dětmi na MD nebo s dětmi ve školce či ve škole, rodiny s dospívajícími a dospělými dětmi, bezdětní manželé a výjimkou nebudou ani prarodiče. Pro tyto všechny se budeme snažit být Centrem, které jim bude nabízet zázemí, a které jim bude schopné zprostředkovat odborné poradenství či pomoc. Během celého roku budeme pořádat spoustu akcí, kurzů a samozřejmě vzdělávacích přednášek, že snad každý člen rodiny si zde najde to svoje. Dále pak CPR bude sloužit jako útočiště pro trávení volného času povídáním si, hrou nebo k výměně zkušeností. V neposlední řadě bude mít funkci přípravnou, a to ve smyslu přípravy na manželství a později může být prostředníkem při řešení problémů. Pozvolna se budeme zapojovat do dění ve farnosti a současně i ve městě. Chceme se alespoň v malé míře podílet na tom, aby se do našich rodin vrátily hodnoty lásky, úcty, věrnosti, odpuštění a pokory.

Věříme, že čas, který u nás strávíte, nebudete pokládat za zbytečný a budete se rádi vracet.

Kontakt

Centrum pro rodinu Kyjov, o.p.s.

IČ: 293 76 556

Palackého 64/1
69701 Kyjov

Tel: +420 728 759 816
Email:  cprkyjov@ado.cz

Odpovědný vedoucí

Radek Šváb
Boršovská 3150/108
69701 Kyjov 

Tel: +420 728 759 816
Email:  svabr@seznam.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín

www.cprhodonin.cz

Kontakt: Tel: 774 650 133, Email: info@cprhodonin.cz

Adresa: Štefánikova 288/15, 69501 Hodonín

Jedná se o neziskovou organizaci, jejímž posláním je podporovat a hájit hodnoty manželství a rodiny v moderní společnosti. Jejím cílem je:

 • nabízet vzdělávací, poradenské a volnočasové aktivity k upevnění a rozvoji zdravých vztahů v rodinách 
 • svou činností zpestřovat život rodin a nabízet prostor pro vzájemné setkávání
 • zkvalitnit životní podmínky a předcházet sociální izolaci dětí a mladých dospělých s postižením a jejich rodin
 • podporovat a doprovázet náhradní rodiny na jejich cestě s přijatými dětmi
 • hájit zájmy rodin na místní úrovni v oblasti rodinné politiky a sociální péče

Středisko volného času Hodonín

www.svchodonin.cz

Telefon: +420 725 341 590, 725 341 591, E-mail: svc.hodonin@seznam.cz

Adresa: nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

SVČ - klub mladých - Horní Valy 2, 695 01 Hodonín

Telefon: +420 725 341 592, 725 341 595, E-mail: km.hodonin@seznam.cz

SVČ - centrum ekologické výchovy - Červené domky 4A, 695 03 Hodonín

Telefon: +420 725 341 596, 725 341 593, E-mail: ekocentrum.hodonin@seznam.cz

SVČ - turistická zákl. Litner - Doly Littner 1063, 696 81 Bzenec

Telefon: +420 725 341 594, E-mail: littner@tiscali.cz

SVČ je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje která nabízí využití volného času dětí předškolního a školního věku, mládeže i rodin s dětmi, popřípadě dospělých v zájmových kroužcích, klubech a souborech, které mají stálou členskou základnu a pravidelně se schází ke své činnosti, nebo v dlouhodobých kurzech, jejichž program je rozvržen do více než dvou měsíců a to ve třech střediscích. Kromě pravidelné činnosti pořádá SVČ také spoustu akcí, soutěží, přehlídek, otevřených dílen, výukových programů, seminářů a soustředění. Významnou je také prázdninová činnost, která je organizována jak formou příměstských táborů, tak táborů pobytových, putovních i sportovních s různým programem.

Cílem SVČ je poskytovat dětem a mladým lidem co možná nejlepší podmínky pro rozvoj jejich zájmů, fantazie, tvůrčích a sportovních aktivit. Zájmovou činností oslovit děti od těch nejmenších, kteří přichází se svými rodiči, až po mladistvé, kteří nechtějí být vedeni „za ručičku“ a jsou schopni vytvořit zajímavý program pro sebe i kamarády. Těm nejvíce vyhovuje spontánní a klubová činnost. Dává příležitost všem, na první pohled i netalentovaným dětem, aby si našly uplatnění v oboru, který je zajímá. Snaží se objevovat a rozvíjet jejich schopnosti. Podporuje však i talentované děti a mládež. Podpora se rozrostla v úzkou spolupráci především se sportovním tanečním klubem Classic, jehož úspěchy posledních let jsou jistě známé. Úspěšná spolupráce byla také navázána s klubem karate Šin-mu v jehož středu najdeme i mistryni Evropy, nebo klubem Thajského boxu Hodonín. SVČ pořádá řadu menších i větších akcí a programů, podílíme se na přípravě a organizaci velkých a stěžejních akcí( Den Dětí, Den tance, Den země, Zdravé město, Veletrh sociálních služeb, Hry bez hranic, atd.) ve spolupráci s městem Hodonín a dalšími organizacemi a také akce na celostátní i mezinárodní úrovni.

Velká nabídka volnočasových kroužků a útvarů: viz. www.svchodonin.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA RODINY S DĚTMI:

Občanské sdružení Krok

www.oskrok.cz

Občanské sdružení Krok je dobrovolné, nezávislé, nepolitické, sdružující členy na základě společného zájmu. Nabízí lidem podporu osobního růstu pro změnu života. Hlavní službou je terapeutická resocializační komunita pro drogově závislé, postavená na principech komunitního přístupu, čestnosti, upřímnosti a pokoře. Mezi další poskytované služby patří agentura pro občany, program následné péče, preventivní programy, resocializace, sprostředkování rekvalifikace a výkon trestu OPP.

Agentura pro občany Kyjov                         
www.oskrok.cz

Třída Komenského 2124, 697 01 Kyjov

tel.: 518 616 801, mob.: 732 137 357        
e-mail: oskrok@oskrok.cz

Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK - "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem rozvinout nebo získat schopnosti a dovednosti vedoucí k bohatšímu životu, nacházet východiska z obtížných životních situací s cílem aktivizovat zdroje pro řešení problematické životní situace v sobě. Realizuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství.
Služba je určena pro:
 • rodiny, které chtějí poradit
 • děti a mládež, které jsou ohrožení společensky nežádoucími jev
 • děti a mládež, které žijí rizikovým způsob života
 • rodiče potýkající se s problémy při výchově dětí či přípravě na vyučování
 • rodiče znevýhodněni při péči o děti např. z důvodu handicapu, nemoci atd.
 • těhotné ženy se sníženou schopností postarat se o sebe a o své nastávající dítě
 • oběti domácího násilí
 • rodiny, ze kterých byly děti odebrány a které usilují o jejich návrat

Obsahem služby jsou:

 • Základní sociální poradenství -na základě osobního nebo telefonické rozhovoru pomohou zmapovat Vaši situaci a poskytnou Vám základní informace a kontakty na další instituce či odborníky.
 • Sociální asistenci v rodinách -pomohou Vám s úpravou denního režimu, s přípravou dětí do školy, s trávením volného času Vašich dětí, s udržováním a hospodařením domácnosti Asistence v rodině probíhá vždy za přítomnosti rodičů (nebo jiných dospělých). Nemůže zastoupit péči těchto osob o dítě, ani se nestará o chod domácnosti.
 • Workshopy -představují růstové dílny pro rodiče a děti, rozvoj zručností pro život.
 • Volnočasové aktivity pro děti a rodiče -jsou pravidelné dílny, kde si mohou děti a rodiče společně vyzkoušet nejrůznější výtvarné a rukodělné techniky a příležitostné nabídky trávení volného času pro děti i rodiče.
 • Besedy -pořádáme zajímavé besedy a přednášky s odborníky k tématice sociální politiky, rodiny, výchovy a partnerských vztahů.
 • Skupiny osobnostního a sociálního rozvoje -nabízíme nejen informace, ale i možnost „pracovat na sobě“, svých vztazích, rozvíjet své sociální dovednosti formou práce ve skupině. 
 • Doprovázení rodičů/dětí s rodiči, pomoc při vyřizování běžných záležitostí -doprovázíme rodiče (rodiče s dětmi) v situacích, ve kterých se cítí nejistí nebo mají komunikační potíže (např. na úřady, do školy, do nemocnice při hospitalizaci dítěte, při návštěvě sociálního pracovníka atd.).

Své dotazy můžete zasílat také na e-mail:

iporadna@oskrok.cz

Jsme tu pro Vás:

 • Úterý: 8.00 – 11.00, 12.00 – 15.30
 • Čtvrtek: 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.30*
 • * 15.00 - 17:30 - bezplatná právní konzultace na objednání 

Občanská poradna      

www.kyjov.charita.cz

Služba je poskytována v budově Charity Kyjov, Palackého 194, 697 01 Kyjov. Místnost Občanské poradny je bezbariérová. 

Cílovou skupinou Občanské poradny jsou osoby (jednotlivci, manželé, rodiny, skupiny osob), které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami.

Kontakt:

Mgr. Lenka Domanská (dočasně pověř. řízením) - vedoucí Pečovatelské služby

 Poskytuje odborné poradenství v široké problematice – např. v oblasti sociální dávek a pomoci, pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů, finanční problematiky, ochrany spotřebitele, občanského soudního řízení atd. Pomáhá při sepisování podání, návrhů apod., zprostředkovává kontakty na další pomáhající instituce. Občanská poradna není právní poradnou, podává pouze informace vycházející z právních norem a dalších předpisů.

Občanská poradna nezjišťuje klientovu totožnost. 

Poradenství je bezplatné, diskrétní, nezávislé a nestranné

Poskytují je odborně vyškolení poradci

Občanská poradna je otevřena v pracovní dny po celý kalendářní rok.    
    
úterý       

 • 9:00 - 11:00
 • 12:30 - 15:30            

čtvrtek

 • 9:00 - 11:00    
 • 12:30 - 15:30   

Další zařízení v našem regionu:

Krizové centrum SPONDEA                   

Krizové centrum

Intervenční centrum

Krizové centrum SPONDEA poskytuje své služby od roku 1998. Cílovou skupinou jsou děti a mládež, kteří se dostali do, pro ně, náročné až krizové životní situace. Tou může být týrání, zneužívání, situace po prožití traumatu, život v rodině s výskytem domácího násilí, v rodině, kde se rodiče rozvádějí a dítě je prostředkem pro řešení jejich sporů, situace v rodině s nefunkčními styly výchovy, dále ztráta přátel, problémy ve škole, ve vztazích s vrstevníky, s rodiči. Navazující cílovou skupinou jsou celé rodiny dětí a další blízké osoby, neboť bez spolupráce s nimi by nebylo množné napomoci návratu dítěte či dospívajícího do běžného života. Krizové centrum SPONDEA nabízí pomoc formou ambulantní, prostřednictvím internetové linky důvěry, prostřednictvím chatu, v Brně má k dispozici rovněž krizová lůžka.

Od 28. května 2012 je občanům Hodonína a okolí nabízena nová služba, a to v rámci projektu „Krizová pomoc bez hranic“, financovaného prostřednictvím  Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize, ze sbírky Pomozte dětem!.

Pravidelně, každé 2. a poslední pondělí v měsíci, v době od 10:00 do 17:00 hodin, je dětem a jejich blízkým v budově Městského úřadu v Hodoníně, Národní tř. 25, v kanceláři č. 9, k dispozicipsycholog a sociální pracovnice, kteří jim pomohou řešit jejich problémy.

Zájemci o konzultaci v Hodoníně mohou přijít kdykoliv v uvedenou dobu, nebo se také mohou objednat prostřednictvím non stop linky SPONDEA 608 118 088, či prostřednictvím oddělení sociálně – právní ochrany dětí v Hodoníně – kontakt: 518 316 320, případně email:prokopova.martina@muhodonin.cz.

Konzultace jsou zdarma.

Kontakty pro klienty a veřejnost

Adresa:
Spondea, o.p.s.
Sýpka 25
613 00 Brno – Černá Pole

Konzultační hodiny:
Po – pá: 8:00 – 18:00

Telefonní linky v konzultačních hodinách:
Telefon: +420 541 235 511
Mobil: +420 608 118 088

E-mail:
krizovapomoc@spondea.cz

Oficiální web:
www.spondea.cz

Intervenční centrum Brno - pro osoby ohrožené domácím násilím
www.ic-brno.cz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
1
22 23
1
24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5