Menu
Obec Svatobořice-Mistřín
Svatobořice - Mistřín

V roce 2010 se obec poprvé přihlásila do soutěže Obec přátelská rodině, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí mateřských center a Asociací center pro rodinu. Tato soutěž je nástrojem k propagaci rodinné politiky na místní úrovni. Klade si za cíl vzbudit v obcích a městech ČR povědomí o prorodinné problematice v celé její šíři a zájem opotřeby místních rodin, motivovat obce a města ke zmapování již zavedených prorodinných opatření a realizovaných prorodinných aktivit a dále je rozvíjet.

Teprve o rok později – tedy v roce 2011 se podařilo naší obci tuto soutěž ve své kategorii vyhrát. Kromě možnosti užívat titul „Svatobořice–Mistřín - Obec přátelská rodině“, jsme získali finanční dotaci na akce neinvestičního charakteru ve výši 500.000,- Kč. Čerpání dotace však ještě předcházelo zpracování projektu, který byl předložen MPSV ke schválení. 

V rámci projektu jsme se zavázali v roce 2012:

 • Pořádat pravidelně kulaté stoly se zástupci místních NNO a členů komise pro rodinu.
 • Vytvořit koncepci prorodinné politiky v obci Svatobořice-Mistřín (na základě potřeb zjišťovaných rozhovory s obyvateli obce)
 • Dovybavit a nastartovat „Komunitní centrum“ (místo pro setkávání aktivních občanů se stejnými zájmy)
 • Ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi uspořádat akce směřované k účasti celých rodin (např. Den Země, Den dětí, Karneval MC Krteček, Táborák k ukončení školního roku, Táta dneska frčí, Ukončení prázdnin, V každém věku za kulturou, Příměstský tábor aj.)
 • Vytvořit společně propagační materiál obce se zaměřením na potřeby rodin
 • Upravit webové stránky obce tak, aby zde byly k nalezení informace potřebné rodinám

Soubory ke stažení:

 

RODINNÁ POLITIKA JMK

Zařízení v obci

Dětský lékař

MUDr. Markéta Fischerová  - dětské a dorost

Zdravotní středisko
Kovářská 649/1
696 04 Svatobořice-Mistřín

tel. č. 518 620 245

Ordinační  hodiny

 • Po: 07:00 - 11:00 hod.
 • Út: 07:00 - 10:00 hod. / 10:30 - 13:00 poradna pro kojence / 13:00 - 14:00 preventivní prohlídky
 • Čt: 07:00 - 10:00 hod. / 10:30 - 14:00 poradna pro kojence
 • Pá: 11:15 - 13:00 hod.

Rodinné centrum Krteček Sva-Mi., z.s.                     

www.rc-krtecek-sva-mi.eu

Rodinné centrum Krteček zřizují maminky na rodičovské dovolené, které se zároveň podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy umožňující nejen matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Centrum je založeno na principu svépomoci a vzájemné službě, poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím.

Centrum Krteček se snaží, aby především rodiče s dětmi nalezli v herně atraktivní a příjemné prostředí, kde se budou cítit uvolněně a pohodlně.

Navštivte rodinné centrum a sami budete moci činnost spolku posoudit, popřípadě se stát jedním z členů týmu. Vaše podpora je vítána.

 

Kontakt: 

RC Krteček Sva-Mi, z.s.
Hlavní 272/97
69604 Svatobořice-Mistřín

Tel.: 605 243 078 - Jitka Janošťáková

Tel.: 605 127 731 - Veronika Bartoňová

Tel.: 723 934 656 - Kamila Kundratová

E-mail: info@mckrtecek.eu
Více zde: www.rc-krtecek-sva-mi.eu

Otevírací doba herny mateřského centra:

 • Pondělí: 9:00 - 11:00 hod.
 • Středa: 9:00 - 11:00 hod.

Základní a mateřská škola Svatobořice-Mistřín            

www.zssvatoborice-mistrin.cz

Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín
 

Ředitel:  Mgr. Zbyněk Mašek          

Tato příspěvková organizace v sobě slučuje dvě pracoviště mateřských škol, pracoviště základní školy, jejíž součástí je i školní družina a pracoviště školní jídelny. Pracoviště mateřských škol jsou umístěny v obou částech obce, základní škola se nachází v části obce Mistřín a prošla v letech 2000 – 2001 rozsáhlou rekonstrukcí.

Školní jídelna, která se nachází také v části obce Mistřín, zabezpečuje stravu nejen pro děti a zaměstnance mateřských škol a žáky a zaměstnance základní školy, ale vaří také pro další občany obce, např. seniory s omezenou pohyblivostí, kterým dovoz stravy zabezpečuje zřizovatel školy, Obec Svatobořice-Mistřín.

Vedoucí školní jídelny: Žaneta Hasalová 

Školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace, Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín.

Kontakt:

Vychovatelka: Iva Polášková, Lenka Sedlářová, Kamila Kundratová
Telefon: 518 620 053
E-mail: polaskova@zssvatoborice-mistrin.cz

ZŠ Svatobořice-Mistřín v posledních letech rozšířila nabídku volnočasových kroužků – počítačový pro I. i II. stupeň, environmentální (zaměření na turistiku a ekologii), včelařský kroužek, sportovní hry, keramika apod. Při škole též funguje kroužek Sdružení dobrovolných hasičů a kroužky Slováckých kroužků Podkověnka a Krušpánek.

Mimoto jsou v ZŠ Svatobořice-Mistřín připravovány další jednodenní aktivity zaměřené na sport, ekologii apod. (cyklistické dny s panem Zimovčákem, projekt „Ukliď si svou obec“ ke Dni Země aj.)

Vzhledem k tomu, že v rámci ZŠ působí výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů, jsou zajištěny konzultace se žáky a zákonnými zástupci v oblasti výchovných i výukových problémů.

Mateřská škola Svatobořice

Hlavní 1300/95, část obce Svatobořice
vedoucí učitelka: Veronika Trnovcová    

Kapacita: 70
Počet tříd: 3
Seznam pracovníků:
 • Modrá třída –  Bc. Jana Vrtalová - učitelka, Bc. Barbora Mertová - učitelka, Lenka Dobešová - asistentka pedagoga
 • Zelená třída – Veronika Trnovcová - učitelka, Vladimíra Hanáková - učitelka, Jitka Felsingerová - asestentka pedagoga
 • Žlutá třída – Dana Měchurová - učitelka, Milada Hrabinová - učitelka, Katarína Ingrová - asistentka pedagoga
 • Provozní pracovnice, výdej stravy – Raušová Marie, Měchurová Jana

Provoz mateřské školy: 6.15 – 16.45 hod.

Naše Mateřská škola má tři třídy věkově smíšené, pro děti od 2,5 do 6 let.
Každá třída má svoji hernu se spoustou zajímavých hraček, má svá zákoutí, kde se může malý človíček se svými individuálními potřebami uchýlit.
V blízkosti školky se nachází velká zahrada vybavená hracími prvky, pískovišti, kolotočem. Je zde spousta vzrostlých stromů, které přináší dětem v létě chládek a příjemný odpočinek.
Vaše děti se určitě budou cítit dobře v prostředí, které jim nabízí množství aktivit, osobní přístup všech pedagogů, všestranný rozvoj v oblasti tělesné, duševní.
To vše je obohaceno o zajímavé akce.

Mateřská škola Mistřín 

Hlavní 871/198, část obce Mistřín
vedoucí učitelka: Milena Macháčková

 • Žlutá třída: Bc. Jana Němčanská a Bc. Jolana Umscheidtová
 • Červená třída: Milena Macháčková a Iva Rezková
 • školnice - Irena Adamcová

msmistrin@zssvatoborice-mistrin.cz  

Tel. 518 620 192

Mateřská škola v Mistříně funguje jako součást Základní školy Svatobořice-Mistřín. V současné době se o děti v naší školičce starají čtyři kvalifikované paní učitelky. Mateřská škola je dvoutřídní s celkovým počtem 49 dětí a provozní doba je od 6.15 hod. do 16.45 hodin.

Co můžeme dětem nabídnout?

 • Profesionální a vstřícný přístup pedagogů k dětem i jejich rodičům.
 • Podnětné, tvůrčí a estetické prostředí školy.
 • Vedení dětí k samostatnosti, odpovědnosti, možnost seberealizace v průběhu celého dne.
 • Pravidelný kontakt s přírodou - vedení dětí k počátkům ekologické výchovy.
 • Spolupráci s rodiči na principech vzájemné důvěry, otevřenosti, respektu.
 • Bohatý výběr hraček a didaktických pomůcek.
 • Pestrou nabídku kulturních pořadů, výlety.
 • Logopedickou péči.
 • Pečlivé dodržování pravidelného pitného režimu.
 • Prezentaci na veřejnosti - soutěže, vystoupení, celoškolní akce.

Knihovna Svatobořice-Mistřín  

www.svatoborice-mistrin.cz/knihovna
Knihovna v naší obci slouží svému účelu již dlouhou řadu let. V současné době máme téměř 10 000 svazků. Každým rokem přibude 250 - 300 nových knih v hodnotě 40 000,-Kč. Čtenáři mají z čeho vybírat. Najdou zde beletrii, hitorické romány, dobrodružnou literaturu, sci-fi i naučnou literaturu pro mládež a dospělé. Z Městské knihovny v Hodoníně jsou 2x ročně k dispozici knihy z výměnného fondu.

Knihovna se nachází v novém prostředí Domu služeb. Je zde možno i posedět, prohlédnout si knížky či vypsat potřebné informace.

Knihovna je vybavena dvěma počítači s internetem. Je možno zadat si internet na určitý den a hodinu ve dnech, kdy je knihovna otevřena.

Provozní doba:

 • Pondělí: 13.30 - 18.30 hodin
 • Středa: 13.30 - 18.30 hodin
 • Pátek: 13.30 - 18.30 hodin

e-mail: knihovna@svatoborice-mistrin.cz

tel: 604 189 757

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
1
22 23
1
24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5