Menu
Obec Svatobořice-Mistřín
Svatobořice - Mistřín

Státní hrad Bítov

Prastará kulturní krajina kolem soutoku řek Dyje a Želetavky byla obývaná již od neolitu. Podle místních nálezů existovalo již v 8. - 9. století v blízkosti hradu Velkomoravské hradisko. Hrad byl důležitým opěrným bodem Přemyslovců. Vystavěn byl na úzkém skalnatém ostrohu asi 70m nad hladinou říčky Želetavky, která ostroh obtéká. Pod hradem vzniklo městečko Bítovec, významná zastávka kupců a poutníků směřujících z Rakouska na Prahu. Správu přemyslovských hradů svěřil panovník knížeti Konrádu Otovi (1185). Později za Přemysla Otakara I. (1222) se Bítov stává centrem jednoho z moravských krajů – župy Bítovské (provincie Bethowiensis). Hrad spravuje Slavonicko, Dačicko, Jemnicko, Moravskobudějovicko a Telčsko. Z této slavné doby Bítova pochází nejstarší dochovaná kamenná stavba hradu ( v základech románská ) obranná břitová věž. První písemná zmínka o Bítově pochází ze zakládací listiny kapituly ve Staré Boleslavi, datované k roku 1046. Jádro listiny dovoluje předpoklad, že hrad Bítov byl založen knížetem Břetislavem I. (1003-1055). Souvislá pevnostní linie hradů chránících česko-rakouskou hranici se zde, na řece Dyji, ustálila na počátku 12. století.

Otevírací doba:

  • Duben a říjen od 9 do 16 hodin. Pouze o sobotách, nedělích a svátcích. Ve všední dny jen pro předem ohlášené, rezervované výpravy. Čas nástupu na prohlídku určuje pokladní. První prohlídka v 10 hodin.   
  • Květen, červen a září denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.           
  • Červenec a srpen denně kromě pondělí 9 do 18 hodin.
  • Poslední prohlídka začíná vždy 1 hodinu před koncem otevírací doby.                     
  •  Zavíracím dnem je pondělí 
  • Svátky:

  • V případě státního svátku v pondělí, máme zavřeno v úterý. Pokud připadne svátek na jiný den než pondělí, máme po tomto svátku vždy otevřeno.  Pokud připadne svátek na pondělí v červenci, pak v úterý máme otevřeno.                                       

kastelán: Jan Binder

Rezervace prohlídek:

vždy v otevírací době hradu na: