Menu
Obec Svatobořice-Mistřín
Svatobořice - Mistřín

Poplatky, služby a prodej

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2024: 

 • 600,- Kč
 • je splatný do 31.1.2024 ( v případě dvou splátek 31.1.2024 a 31.7.2024).

Poplatek ze psa na rok 2024:

 • za psa chovaného v rodinném domě: 100,- Kč
 • za psa chovaného v domě se dvěma a více bytovými jednotkami: 300,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě: 100,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa v domě se dvěma a více bytovými jednotkami: 300,- Kč
 • Je splatný do 31.3.2024.

Hlášení místním rozhlasem:

 • 1 hlášení právnická osoba, fyzická osoba - podnikání: 50,- Kč
 • 1 hlášení fyzická osoba - soukromý účel: 15,- Kč
 • 1 hlášení ztráty a nálezy pro místní občany: zdarma
 • Může se maximálně 4x opakovat.

Kabelová televize (infokanál):

 • Grafické zpracování 1 stránky: 
 • právnická osoba, fyzická osoba - podnikání: 60,- Kč
 • fyzická osoba - soukromý účel: 25,- Kč
 • V případě dodání zpracované stránky (flash, email) ve formátu JPG 800x600 bodů poplatek odpadá.
 • Jeden den zveřejnění v infokanálu: 25,- Kč
 • Stránka bude uveřejněna maximálně po dobu 7dni po sobě jdoucích, pak po 7-denní pauze může být opět zařazena do vysílání.

V informační kanceláři se platí i nájemné z obecních bytů, DPS, z obecních pozemků a hrobů.
Kopírování:

 • 1 stránka A4: 2,- Kč
 • oboustranně: 3,- Kč
 • 1 stránka A3: 4,- Kč
 • oboustranně: 6,- Kč
 • Kopíruje se pouze černobíle.

Pohledy s motivy obce a mikroregionu:

 • klasické: 4,- Kč
 • větší: 6,- Kč

Publikace a knihy obce:

 • Internační tábor Svatobořice, J. Kux a kolektiv, 2008:  50,-- Kč
 • Internační tábor Svatobořice, J. Kux, 1995:   50,-- Kč
 • Internační tábor Svatobořice, J. Kux, 2017:   200,-- Kč
 • Půlstoletí života obce, F. Synek:   100,-- Kč
 • Kapitoly ze starších dějin Svatobořic a Mistřína, Z. Pokluda:   160,-- Kč

K dostání také:

 • Kyjovsko, V. Židlický:   920,- Kč
 • Lidové ornamenty ve Svatobořicích-Mistříně, R. Marada:   100,-- Kč
 • Zapomenutá historie II., V Holcman:   160,-- Kč
 • Skoronice čtení o zašlých časech I., M. Holcmanová:   150,-- Kč
 • Skoronice čtení o zašlých časech II., M. Holcmanová:  200,-- Kč
 • Festival Milotice 50 let, F. Synek: 400,- Kč
 • Jízda rodáků ; Vojtěch, Josef a Jakub Holcmanovi:    260,- Kč

CD:

 • Mužský pěvecký sbor Svatobořice-Mistřín:   200,-- Kč
 • Scholička Svatobořice-Mistřín:   250,-- Kčuz
 • Ženský sbor Rezedky - Šla na trávu - 200,- Kč
 • Scholička - Uzdrav svou zem - 250,- Kč 

 

 

Kniha o historii obce

Na přelomu 20. a 21. století dochází v naší obci k demolici starých, nepotřebných a nevyužívaných budov. Přiblížit historii těchto staveb bylo hlavním impulsem k zjišťování zajímavých informací týkajících se těchto objektů.

Při zkoumání starých map a písemností mě zaujal poměrně rozsáhlý objekt svatobořického zámku (zámečku), jehož poloha byla uváděna různě. Kde se vlastně nacházel? Kdo byli jeho majitelé? Postupně se začal rozkrývat jeho význam a bohatá historie, která sahá až do 15. století. Objevily se indicie, které naznačovaly, že stavba byla mnohem významnější, než se na první pohled zdálo.

Při studiu historických písemností jsem nacházel stále nový materiál, který byl ale psán německy – švabachem nebo latinou. Proto jsem oslovil PhDr. Zdeňka Pokludu, profesora dějin 20. století Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který několikrát publikoval historii šlechtických rodů na Moravě. Díky jeho odborným znalostem jsme v archivech získali mnoho cenných informací. Tak vznikla prozatím nejrozsáhlejší zpracovaná historie Svatobořic a Mistřína.

Rostislav Marada

 

 

Kniha lidových ornamentů Kulturní dům na konci roku 2016 vydal publikaci

„Lidové ornamenty ve Svatobořicích-Mistříně“, autor Rostislav Marada.

V první polovině 20. století patřily lidové ornamenty k významnému kulturnímu dědictví naší obce. Naší snahou bylo zaznamenat a uchovat co nejvíce ornamentů, které se v naší obci používaly a používají minimálně jedno století, pro generace budoucí. Publikce obsahuje 127 fotografií. Dále se zde dočtete: co je to ornament, historický vývoj, malované domy ve Svatobořicích-Mistříně, postup prací při nástěnné malbě, ornamenty v brizolitu, uplatnění ornamentální malby, Slovácké malírny ve Svatobořicích a Mistříně, místní malérečky, místní keramici, lidové ornamenty na dřevě, skle a porcelánu, postup při malbě ornamentů na dekorativní předměty, současnost … .

Publikace obsahuje také 39 listů přílohy ornamentů. Mezi zajímavosti patří také malovaná truhla Leoše Janáčka, kterou malovala Anežka  Úprková rozená Králíková ze Svatobořic, její vznik a osud a mnoho dalších zajímavostí.

 

Půlstoletí života

Svatobořice a Mistřín byly původně dvě samostatné obce. Dle písemných dokladů je starší obcí Mistřín, který roku 1228 věnoval král Přemysl Otakar II. klášteru velehradskému. První písemná zmínka o Svatobořicích je z roku 1349. Ke sloučení samostatných obcí došlo v roce 1964.

V knize se dovíte nejen o historii obcí, ale také o kulturním a společenském životě v obci. Představí se spolkový a sportovní život, osobnosti a současnost obce ve fotografii.

 

 

zpěZpěvníček dětského souboru Podkověnka.

Cena je 200,- Kč. Zpěvníček repertoáru písní dětského národopisného souboru Podkověnka. Písně jsou seřazeny dle ročních období. Publikaci vydala ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín. 

 

 

 

 

  

Mobilní aplikace

Munipolis

Kalendář akcí

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Červen dává jahody a senoseč.