#
#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

4. 4. 2020

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 7 až 11°C. Noční teploty 1 až -3°C.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 225
TÝDEN: 3859
CELKEM: 869047

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Projekty a dotace

VZT - Výměna zdroje vytápění v objektu KD

 

Zdroj - Výměna zdroje vytápění v objektu KD

 

tepelná čerpadla

 

Dovybavení sběrného dvora s navýšením kapacity v obci

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Obsah

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

 

 

Webové stránky školy:

http://zssvatoborice-mistrin.cz


 

V souvislosti s karanténním opatřením a mimořádným stavem v České republice, dochází ke změně organizace zápisu          do 1. tříd:

 

Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

K zápisu využijte od 02.03.2020 06.00 hodin do 06.04.2020 24.00 hodin elektronickou přihlášku, kterou najdete na odkazu na webových stránkách školy v sekci Pro budoucí prvňáky.

Na základě vyplněného elektronického zápisu Vám bude zaslán e-mail s odkazem na stažení žádosti o přijetí k zápisu do 1. ročníku.

Žádosti jsou dále vyplnitelné.

Na žádosti uvidíte i Vám přidělené registrační číslo.

Doma dovyplňte zvýrazněná pole na žádosti a podepište.

Podepsanou žádost doručte do školy.

Podává-li žádost za dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

K přihlášce doložte i prostou kopii rodného listu - černobílá kopie, odlišitelná od originálu.

Pro bezkontaktní zaslání použijte tyto možnosti:

  1. datovou schránkou do datové schránky školy: 9wnmhza
  2. e-mailem s elektronickým podpisem
  3. poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace, Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín

 

Nemůžete-li využít bezkontaktní způsob doručení, můžete žádost předat osobně v kanceláři školy, a to v úřední dny: pondělí od 08:00 do 11:00 a ve středu od 12:00 do 15:00.

Vyplněné a podepsané žádosti doručte společně s prostou kopií rodného listu dítěte do školy v období od 07.04.2020 do 21.04.2020.

 

Nemůžete-li využít formu elektronického zápisu, volejte prosím telefonní číslo +420 602 195 899 ve všední dny době od 9.00 do 15.00.

 

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Mgr. Zbyněk Mašek

ředitel školy

 

 


Obě pracoviště mateřské školy jsou od 17.3.2020 mimo provoz do odvolání.  

Potvrzení o ošetřovném si žádejte elektornicky na e-mail: bimkova@zssvatoborice-mistrin.cz.


 

Historie školy ve Svatobořicích-Mistříně

Podle dochovaných pramenů byla výuka ve škole v Mistříně zahájena nadační listinou ze dne 23.6. 1788. Byla zřízena jednotřídní triviální škola. Místní škola byla školou farní. Měla jednu učebnu. Počet dětí byl velmi vysoký 137 dětí školou povinných z Mistřína, ze Svatobořic 120 dětí. V roce 1867 byla škola v Mistříně rozšířena na dvoutřídní. V roce 1901-1902, kdy škola měla 239 žáků, došlo k rozšíření na trojtřídku.

Škola ve Svatobořicích byla postavena v roce 1906 a navštěvovali ji žáci 1.-5. ročníku. Žáci 6.-9. ročníku docházeli do školy v Kyjově. Dne 4.9. 1949 byla slavnostně otevřena a vysvěcena nová budova Národní školy v Mistříně. Patřila v té době svým uspořádáním a vybavením mezi nejmodernější v kraji a byla stavěna pro žáky I. stupně, tedy 1.-5. ročníku tehdy samostatné obce Mistřín. Žáci 6.-9. ročníku obce Mistřín navštěvovali školu v Šardicích.

1. července 1964 byly obce Svatobořice a Mistřín sloučeny v jeden celek. Od 1.9. 1964 byla spojena neúplná základní devítiletá škola v Mistříně s neúplnou ZDŠ ve Svatobořicích v jednu úplnou Základní devítiletou školu ve Svatobořicích-Mistříně. Dosavadní prostory obou školních budov byly pro větší počet dětí nedostatečné, musela být proto pro výuku upravena další budova. Škola měla 16 tříd, 506 žáků, žáky vyučovalo 16 učitelů. Učilo se ve třech budovách - v Mistříně, U Dvora a Na Barácích. Před zahájením školního roku 1965-66 byly provedeny adaptace dílen při ZDŠ v Mistříně. Tato budova se stala čtvrtou budovou školy, v níž probíhala výuka žáků. V roce 1984 byla dokončena samostatná budova školní jídelny. Tato budova byla propojena s budovou školy tzv. krčkem ve školním roce 1994-95.

Rozsáhlé opravy byly prováděny i v tělocvičně. Venkovní prostory doznaly také velkých úprav. Pro zkvalitnění výuky tělesné výchovy bylo vybudováno asfaltové hřiště. V dalších dvou letech byla vybudována běžecká dráha 60 m a doskočiště pro skok daleký.

V průběhu školního roku zesílily snahy o realizaci přístavby ZŠ. Toto velké úsilí jak vedení ZŠ tak i vedení MNV o zařazení přístavby školy do plánu staveb okresu opět nebylo zakončeno úspěšně. V dalším období bylo provedeno velké množství oprav, přebudován školní pozemek , vyčleněna okrasná zahrada, zbudován velký foliovník, ... V tomto školním roce proběhla oslava 200. výročí zahájení výuky v Mistříně. V prostoru před ředitelnou byla vybudována stálá výstavka prací, výrobků, osobních předmětů a dalších historických materiálů vztahujících se k internačnímu táboru, který byl zřízen v naší obci v letech 1942-1945.

Následující léta lze charakterizovat výrazným modernizačním trendem . Jednalo se především o výpočetní techniku, videotechniku, kopírovací stroje. Cílem bylo předat žákům co nejrychleji základní informace, znalosti a dovednosti z této oblasti. Z tohoto důvodu značná část finančních prostředků směřovala do zavádění, rozšiřování a modernizace výpočetní techniky. První počítač s jehličkovou tiskárnou získala škola v roce 1991-92. Byla vybudována počítačová třída, obec zakoupila 8 počítačů, třídu vybavila stoly. Osm učitelů absolvovalo kurz výpočetní techniky. Ochrana majetku školy byla zajištěna bezpečnostním systémem. V roce 1996 byl vyhlášen konkurz na ředitele základní školy. Postavení ředitele znovu obhájil Mgr. Miroslav Mendl.

Pokračovala modernizace počítačové učebny a vroce 1996/97 byla zahájena výuka nového povinněvolitelného předmětu Práce na počítači pro žáky 7.-9. ročníku. 18.12. 1997 vstoupila základní škola do sítě Internetu. V roce 1998/99 pokračovala modernizace počítačové učebny.

Již v roce 1964 po sloučení obcí se objevila potřeba přístavby ZŠ. Celá řada pokusů o zahájení přístavby byla úspěšně zakončena po dlouhých 35 letech, kdy Parlament ČR schválil dodatečně zařazení přístavby školy a tělocvičny ve Svatobořicích-Mistříně do rozpočtu ČR na rok 1999. Položení základního kamene přístavby ZŠ, původně plánované na 4. září 1999, muselo být kvůli neuzavřenému výběrovému řízení odloženo, nový termín byl stanoven na prosinec. Současně s výstavbou nové části probíhala v roce 2000 i rekonstrukce stávající budovy školy v Mistříně. Velká pozornost byla věnována také vnitřnímu vybavení školy. V jarních měsících byly zahájeny i venkovní práce, terénní úpravy okolí školy, osvětlení, autobusová zastávka a výsadba. Na řadu přišla i generální oprava sportovišť za školou. Víceúčelová plocha byla rozšířena na 40x26 m a pokryta umělým trávníkem. Bylo vybudováno doskočiště pro skok daleký, čtyřdráha na 60 m a sektor pro vrh koulí s umělým povrchem z materiálu conipur. V době letních prázdnin pokračovala rekonstrukce staré budovy dalšími úpravami interiérů. Dokončena byla i nová budova, takže se mohlo přistoupit k vybavení prostor nábytkem. V polovině měsíce srpna proběhla kolaudace a předání stavby uživateli.

2. září 2001 byla nová škola slavnostně otevřena.

 


 

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že Ministarstvo zdravotnictví ČR nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s platností od 11. 3. 2020. 

V této souvislosti od 11. 3. 2020 do odvolání je zákaz vstupu žáků do budovy základní školy a učasti na výuce ve škole a ve školní družině.

Po dobu tohoto karanténního opatření budou žákům zasílány prostřednictvím elektronické komunikace práce na domácí výuku.

Děkujeme za pochopení vzniklé situace, která není dána stanoviskem školy, ale státního orgánu.

S pozdravem

Mgr. Zbyněk Mašek, ředitel školy