Aktuality

Aktuality

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Aktuality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy

Odečty elektroměrů v části obce Svatobořice 1

Odečty elektroměrů v části obce Svatobořice

Od 20. do 30. března 2019 se budou zapisovat stavy elektroměrů v části obce Svatobořice od všech dodavatelů. celý text

ostatní | 18. 3. 2019 | Autor: Lenka Gajdová

Přerušení dodávky el. energie 29. 3. 2019

Z důvodu plánovaný prací bude přerušena dodávka el. energie dne 29. 3. 2019 od 7.40 do 15.20 hod. v obou částech obce. Viz příloha. celý text

ostatní | 15. 3. 2019 | Autor: Lenka Gajdová

Přiznání k dani z příjmů - výjezdy

Dovoluji si vás informovat o výjezdech, které Finanční úřad pro Jihomoravský kraj pořádá za účelem výběru daňových přiznání k daním z příjmů. Naši zaměstnanci přiznání předběžně zkontrolují, a to včetně nezbytných příloh, a případně poradí či doporučí, co doložit.


celý text

ostatní | 11. 3. 2019 | Autor: Lenka Gajdová
Přerušení dodávky el. energie dne 28. 3. 2019 1

Přerušení dodávky el. energie dne 28. 3. 2019

Z důvodu plánovaných prací bude přerušena dodávka el. energie dne 28. 3. 2019 od 7.40 do 15.20 hod. v části obce Svatobořice.
Viz příloha + mapka celý text

ostatní | 11. 3. 2019 | Autor: Lenka Gajdová

Termíny Občanské poradny Krok

V příloze naleznete termíny, kdy budou na Komunitním centru v Mistříně přítomni pracovníci Občanské porady Krok. celý text

ostatní | 19. 12. 2018 | Autor: Lenka Gajdová

Výluka hlavního nádraží v Brně

Informační leták a jízdní řády naleznete v přiloženém textu. celý text

ostatní | 30. 11. 2018 | Autor: Lenka Gajdová

Prodloužení výzvy k podání žádosti o dotaci při výměně kotlů - kotlíková dotace

V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci do 31.03.2019 (projekt „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“). Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu (zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000). Pokud tyto kotle nebudou vyměněny, dojde k porušení Zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 a hrozí uložení pokuty ve výši až 50.000 Kč.
Lokální vytápění domácností se významně podílí na nadlimitních koncentracích znečišťujících látek v ovzduší v Jihomoravském kraji. Lokální topeniště jsou v rámci kraje druhým největším zdrojem znečištění ovzduší, a mají tak významný vliv na životní prostředí. Topeniště jsou na území kraje hustě rozmístěna na relativně malé ploše převážně menších sídelních útvarů a emise jsou vypouštěny přímo do dýchací zóny obyvatel. To má výrazný negativní dopad na zdraví a kvalitu života obyvatel kraje.
Kotle umístěné zejména v rodinných domcích jsou v převážné míře zastaralé. Navíc se mnohdy jako palivo využívají materiály patřící do separovaného sběru a komunálních odpadových nádob.
Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nový ekologický kotel (kotle na biomasu, kombinované kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla). Dále na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest a další.
Maximální výše dotace činí 127.500 Kč. Dotace se odvíjí od typu nového kotle a lokality, ve které se rodinný dům nachází. Seznam prioritních obcí je přílohou emailu.
Žádost se podává elektronicky prostřednictvím Dotačního portálu JMK. Veškeré informace naleznete na webových stránkách Jihomoravského kraje, sekci Granty a dotace - https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2
celý text

ostatní | 26. 9. 2018 | Autor: Lenka Gajdová

Změny ve vydávání OP od 1. července 2018

Všechny OP se strojově čitelnými údaji budou vydávány s čipem. celý text

ostatní | 20. 6. 2018 | Autor: Lenka Gajdová

Informace o odchodu do důchodu

Co se doporučuje udělat před samotným sepsáním žádosti, jaké doklady se k ní předkládají a na co by se měl novopečený důchodce zaměřit. Na tyto opakující se dotazy každý den odpovídají
odborníci na okresní správě sociálního zabezpečení. celý text

ostatní | 1. 11. 2017 | Autor: Lenka Gajdová
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK