#
#
#
#
#
#

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vyhlášky obce a nařízení

Součástí této záložky jsou veškeré platné vyhlášky Obce Svatobořice-Mistřín.


 

Plán odpadového hospodářství obce 

- Vyjádření k plánu odpad. hospodářství                                                                     zde ke stažení

- Plán OH - Analytická část                                                                                            zde ke stažení

- Plán OH - Směrná část                                                                                                 zde ke stažení

- Plán OH - Závazná část                                                                                               zde ke stažení

    

                                                                  

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

- kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o užívání obecních symbolů ze dne 25. 6. 2009

zde ke stažení

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

- o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v obci

- schválená ZO 15.12.2016 č. 19/14/2016

- zrušuje se OZV č. 19/2001 ze dne 13.12.2001

zde ke stažení

Řád veřejného pohřebiště

- schválený 19.1.2016 pod č. usnesení 5/23/2016

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 

- kterou se zrušuje OZV č. 22/2002 Řád veřejného pohřebiště

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 

- o místních poplatcích

zde ke stažení

Nařízení č. 1/2015

- kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

- kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce

zde ke stažení

Nařízení č. 1/2012

- Tržní řád obce 

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

- o opatřeních k zajištění ochrany veřejné zeleně

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

- kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

- Požární řád obce Svatobořice-Mistřín

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 23/2002

- o vyhlášení závazných částí územního plánu obce 

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č.22/2002

- Řád veřejného pohřebiště 

zde ke stažení